Søskenbarntreffet på Reff

Rundt 40 kom på søskenbarntreffet på Oppegård den 2. september 2006. Av forkjellige årsaker var det 7 som trakk seg de siste dagene.
Klokken 12 startet det hele. Alle var samlet foran terrassen der Unni Lorentzen ønsket velkommen og redegjorde litt for programmet og praktiske detaljer. Deretter overtok Lorentz Krogstad som fortalte om Gundersen-slekten. Så overrakte Per Jacobsen blomster til den siste gjenlevende av barna etter Klara og Lorentz Gundersen, Finn Lorentzen, som fylte 80 år i april. Finn og Judits bryllupssang ble sunget. Unni og Ype fikk en påskjønnelse for at de hadde åpnet sitt hjem for arrangementet. De fikk en gjestebok som alle deltakerne skrev seg inn i. Karen-Johanne Johannessen overrakte på vegne søskenbarna blomster til Unni, Lorentz og Per som hadde tatt initiativet til treffet.
Etter den litt formelle innledningen, ble det servert vafler med kaffe og saft. Deretter gikk praten livelig rundt om kring. Flere hadde tatt med seg gamle album som ble kommentert og nøye studert. Det var mye å snakke om, og det ble utvist stor gjensynsglede.
Rundt kl. 14.30 var det fellesfotografering. I fremste rekke på bildet nedenfor ses fra venstre Lorentz, Vivi, Judit, Finn, Thor, Gerd og Kolbjørn.I andre rekke ses Lillian, Lill, Gunhild, May Britt, Guro, Laila, Lena, Marit, Tulla, Ingvild, Arne Petter, Per og Robert. I tredje rekke står Roger, Greta, Tom, Erik, Karsten, Rolf Erik og Tor. Bakerst står Linda, Finn Olav, Stine, Egil, Håkon, Harald, Unni og Kari.

Klikk på bildet

Visningen av gamle bilder på storskjerm i låven var høydepunktet i arrangementet. Kommentarene satt løst og reaksjonene kom spontant etter hvert som bildene rullet fram. Engasjementet var stort da det gjaldt å finne fram til de forskjellige personene som var på noen av bildene. 
Til slutt var det grilling og ytterligere sosialt samvær. Omgivelsene på Oppegård og det fine været bidro til et fantastisk vellykket søskenbarntreff. Igjen takk til Unni, Ype og alle de andre som hjalp til.
PKJ

Bilder fra søskenbarntreffet.

 

 

Påmeldte pr. 23. august 2006

Navn

Antall

Påmeldt

Andre opplysninger

Martha Wiklund

2

3/8-06

 

Gerd Lorentzen

2

3/8-06

 

Lorenz Krogstad

2

3/8-06

 

Lena Dahlstrøm

2

3/8-06

 

Lillian Guldbrandsen

2

3/8-06

 

Ingvild Barm

2

11/8-06

 

Tom Ramholt

1

6/8-06

Noe usikkert

Guro Poppe

2

3/8-06

 

Marit Ramholt Andreassen

2

4/8-06

Kommer kanskje litt senere pga jobb

Gunhild Johansen

2

6/8-06

Kommer kanskje litt senere pga jobb

Thor Nilsen

1

12/8-06

 

Erik Svanekil

2

8/8-06

 

Karen-Johanne Johannessen

1

9/8-06

 

Arne Petter Svanekil

2

10/8-06

 

Vivi Lorentzen

1

8/8-06

 

Laila Irene Fredriksen

2

8/8-06

 

Øyvind Lorentzen

 

 

 

Linda Marie L Strømnes

2

8/8-06

 

Karsten Jacobsen

2

3/8-06

 

Lill Adolfsen

2

20/8-06

 

Kari Jacobsen

1

4/8-06

Må gå tidlig

Per Jacobsen

2

3/8-06

 

Lill Lina Gundersen

0

22/8-06

Kommer ikke

Steinar Gundersen

0

21/8-06

Kommer ikke

Rolf Erik Gundersen

1

22/8-06

 

Finn Lorentzen

2

3/8-06

 

May Britt Buntz

2

4/8-06

 

Håkon Lorentzen

1

22/8-06

 

Harald Lorentzen

1

22/8-06

 

Finn Olav Lorentzen

1

17/8-06

 

Unni Lorentzen

2

3/8-06

 

 

Totalt: 47

 
     

Invitasjon til søskenbarntreff

Det er en glede å kunne invitere deg og din ”bedre halvdel” til et treff på Oppegård/Reff på Kirkeøy kl 12.00 lørdag den 2. september 2006. 

  

Deltakere:
Treffet er tiltenkt etterkommerne etter Klara og Lorenz Gundersen i 1. og 2. slektsledd – og selvsagt er din ektefelle, samboer eller kjæreste også velkommen.

Program:
Vi skal ha et lite og uhøytidelig program som vil inneholde en presentasjonsrunde, en historikk over Oppegård og slekta, visning av gamle bilder, grilling og kaffe. Dessuten skal vi prate mye sammen og ha det hyggelig.

Varighet:
Det er ikke satt noen bestemt tidsramme for treffet, men regner med det fort kan gå kan gå en 5-6 timer. Det er kanskje første og siste gangen vi samles slik, så beregn god tid. 

Gamle bilder:
Dersom du har et gammelt fotoalbum, bilder eller annet som du kan vise oss, så ta det med. Alt er av interesse. Datakyndige og spesielt interesserte kan finne bilder og historikk om slekta på internett under adressen http://www.jobbmed.no/jacobs/jacob.htm. Digitale bilder kan sendes elektronisk til pekja@glemmen.vgs.no.

Andre opplysninger:
Hver enkelt tar med grillmat og drikke til seg - dere vil få kaffe, vafler og is. Varme griller holder vi. Det vil bli satt opp et stort telt, men vi kan bli mange, så ta gjerne med en klappstol hvis du har. Det er god plass til parkering helt oppe på gården. Det er ikke værforbehold. Dersom været skulle bli for ille, flytter vi treffet til Rove.

Tilbakemelding:
Det er viktig at du gir tilbakemelding om du kommer eller ikke til Lorenz på telefon 456 38 456 eller til Per på 97 97 97 77 – helst så tidlig som mulig. Håper inderlig på at du har anledning til å komme.
 

                                                                    Vennlig hilsen Unni, Lorenz og Per

 


 

Telefon/ adresseliste:

Martha Wiklund, Prestelandet 8 B, 1632 Gamle Fredrikstad, 69320934
Gerd Lorentzen, Oscars gate 12, 1776 Halden, 69184523
Lorenz Krogstad, Narnteg. 27, 1636 Gamle Fredrikstad, 69322118, 45638456
Lena Dahlstrøm, Tistedals gt 4, 1772 Halden, 69188306
Lillian Guldbrandsen, Vollebergåsen 8, 1621 Gressvik, 69328721
Ingvild Barm, Enghagen 1, 1684 Vesterøy, 69376462, 41415248
Tom Ramholt, ETH, HIL C33.1, 8093 Zurich, +41(44)6332538
Guro Poppe, Labråten 89 B, 1614 Fredrikstad, 69390302
Marit Ramholt Andreassen, Jens Langs g 1, 1630 Gamle Fredrikstad, 69321896, 95848759
Gunhild Johansen, Bilettveien 5, 1604 Fredrikstad, 69312287
Thor Nilsen, Prestegårdsskogen 62, 1680 Skjærhalden, 69379041
Erik Svanekil, Dyrefaret 22, 1362 Hosle, 67145302
Karen-Johanne Johannessen, Falchåsveien 13B, 1619 Fredrikstad, 69397757, 92068349
Arne Petter Svanekil, Svanekil, 1680 Skjærhalden, 69379034, 97742452
Vivi Lorentzen, Joh Skaus vei 2, 1718 Greåker, 69142856
Laila Irene Fredriksen, Østre Greåkervei 60, 1718 Greåker, 69141045, 41570350
Øyvind Lorentzen, Joh Skaus vei 2 A, 1718 Greåker, 69144906, 90654573
Linda Marie Lorentzen Strømnes, Skytterbråtveien 45 A, 1738 Borgenhaugen, 69166906, 90834716
Karsten Jacobsen, Skogholtet 7, 1715 Yven, 69140829, 95081343
Lill Adolfsen, Stenlia 32, 1680 Skjærhalden, 69379267, 47871295
Kari Jacobsen, Tjennstien 5, 1680 Skjærhalden, 69379411, 48095306
Per Jacobsen, Riisløkka 24, 1614 Fredrikstad, 69391442, 97979777
Lill Lina Gundersen, Ridehusgata 5A, 1606 Fredrikstad, 69309668, 41572523
Steinar Gundersen, Professor Koths vei 15, 1366 Lysaker, 90076109
Rolf Erik Gundersen, Wilh Wilhelmsens vei 38A, 1362 Hosle, 67149181, 95227268
Finn Lorentzen, Stenlia 30, 1680 Skjærhalden, 69379020
May Britt Buntz, Gneisveien 81, 1555 Son, 41551330, 41902704
Håkon Lorentzen, Stenlia 41, 1680 Skjærhalden, 69379456
Harald Lorentzen, Stenlia 19, 1680 Skjærhalden, 69379460, 48203900
Finn Olav Lorentzen, Hvileberget 5, 1680 Skjærhalden, 69379898, 91727260
Unni Lorentzen, Reff, 1680 Skjærhalden, 69379181, 90970542 

Beklager dersom oversikten inneholder feil. PKJ

 

 

 

Slekt:

Lorentz Christian Gundrosen (Gundersen) f. l0.12.1876, d. 22.10.1949. Gift 1.g. Klara Sofie  Pedersen, f.1880, d. 22.1.1935. 2.g.Anna Kristine Lindberg f. 11.7.1890. Alle barna er fra første ekteskap.

1. Lilly Karoline f. 7.8.1904, d.
Barn: 1) Martha f. 30.9.1924 2) Gerd f. l6.8.1927, Alf Kolbjørn Iorentzen. 3) Lorentz f. 11.10. 1933, Greta Johansen. 4) Klara Helene (Lena) f. 4.6.1940. 5) Lillian f. 21.3.1943, Roger Guldbrandsen

2. Kristian ”Bjarne” f. l0.12.1905, d. 28.5.1979.
Barn: Ingvild f. 25.4.1948, g. m. Tor Barm, Vesterøy.  2) Elin f. 18.4.1957, d. 20.4. nå Rikshospitalet.

3. Amelie Pauline f. 19.l0.1907, d. 22.9.1968.
Barn: 1) Tom f. 6.11.1942. 2) Guro f. 2.3.1945, Geir Poppe.. 3) Marit f. 23.3.1947, Tore Sten Andreassen.  4) Gunhild f. 17.11.1950, Per Johansen.

4. Ruth f. l3.1l.l909, d. 7.ll.1978.
Hun var gitt to ganger. 1.g. Nils Johan Nilsen f. 1900, d. 2.1.1941 fra Holte. 2.g. Peter Nilsen Svanekil f. 1l.3.l292,
Barn: 1) Thor f. 2.1.1935 (fra 1. ekteskap), Grethe Wendel Johannessen. 2) Erik f. 2.10.1943 (fra 2. ekteskap), 3) Karen-Johanne f. 3.12.1944, Åge Sten Johannessen, 4) Arne Petter f. 1.2.1946, Else Margrethe Torgersen.

5. Gunnar Reff Lorentzen f. 7.8.l912, d.
Gift med Vivi Olsen fra Greåker datter av Ole og Thora Olsen.
Barn: 1) Laila g. m. Knut Løvli Fredriksen f. 1947 fra Botne.  2) Øyvind.  3) Linda.

6. Lorentz Karsten f. 31.5.1914, d. 20.12.1979, ugift.

7. Sara f. 31.3.1916, d. 1.6.1986
Gift med Hans Jacobsen.
Barn: 1) Karsten f. 29.11.1935, Torbjørg Isaksen, 2) Lill f. 7.9.1944, Egil Adolfsen 3) Per f. 2.2.1951, Stine Petterøe 4) Kari f. 2.2.1951, Kjell Brobakken

8. Rolf Reff Gundersen f. 1918, d. 2003
Gift med Lill Lina Stensvik fra 10.6, 7, f. 1922.
Barn: 1) Steinar, 2) Rolf Erik 

9. Arne Reff Gundersen f. 28.1.1922, d. 18.5.1983. Ekspeditør, Oslo 1949.

 10. Finn Georg Lorentzen f. 2.4.1926. Judith Isabella Pettersen, f. 10.6. 
Barn: 1) May Britt f. 12.8.1949  2) Håkon f. 12.8.1955. 3) Harald f. 28.12.1956, Elisabeth Tunsli L. 4) Unni f. 23.9.1962., Ype Stelma. 5) Finn Olav f. 3.12.1965.

 
 

Til Judith og Finns bryllup

Melodi: Jungman Janson

Opp’ på Reff i seksogtjue kom en liten gutt til verden
Og han var’nte store karen, men det ble en mann til slutt
Både medgang og motgang har han hatt med seg på ferden
Han var alles kjæledegge, han var pappas lille gutt

Vi husker han fra barndommen, han var’nte god å klare
Når han la seg ned på gulvet, fylte stua med sin gråt
Men det varte ikke lenge før enn solen atter skinte
For han hadde inn i handa si en femtiøring fått

Tiden gikk og han ble voksen, midt i krigens tunge år
Og som visergutt hos Eilertsen han hadde jobben sin
Utpå Herføl var det ba(s)sar, de bestemte da og drage
Det var Aien Løkkebakken, det var Kolbjørn, det var Finn

Det var tåke, de var tåket, så de tok nok feil av kursen
For de rodde etter månen og de kom til Sveriges strand
De trivdes bra der borte, men de lengtet nok tilbake
For da freden kom til Norge så vi dem her alle mann.

Finn var spretten, ville gifte seg begynte frierferden
Han forsøkte seg på flere, falt til slutt i Judiths favn
Så en dag de gikk til presten der sin lysning de forlangte
For de ville nu forankres i ekteskapets havn

Nu i dag vi her er samlet for å feire bryllupsfesten
Og vi ønsker kjærligheten den må vare livet ut
Og at solen måtte skinne gjennom smil og gjennom tårer
Derpå hever vi vårt glass for vår brudgom og vår brud

Lørdag 26. mars 1949

 
 
   
   
   
   
   
Forsiden