Skibholm
Gnr 22, bnr 14
   
     

1884: 1/8-1884: Fradelt Ørdal i 1884 skøte for kr. 100,- fra Tommas Christiansen til Lauritz og Lorentz Martiniussønner, sønner av Martinius Carlsen (Engebretsen), Langekil Vesterøy. Martinius var pleiesønn av Engebreth Jacobsen som ikke hadde noen arvinger etter seg kjøpte Langekil, se gnr 50, bnr 1, Latangen. Martinius Carlsen (Martineues Carlbergzen)født 1825 på Langekil, død 1882. Fisker og losgutt, Brødløs.  Ved hans dåp ble som barnefar oppgitt en person ved navn Kalle fra Kristiansand, ved kf. 1841 var han pleiesønn av Engebreth Jacobsen og hustru. Ved vielsen i 1851 oppgis hans far å være Carl Berg. Hans mor var Olia Jacobsdtr. Bolt, Li (1798-1873). I 1860 solgte han størsteparten av gården tilbake til sin stefar Engebreth Jacobsen, men beholdt Latangen. Giftet seg i 1851 med Gustava Severine Larsdtr Holstad, Kjølholt, f. 1826, d. 1895 på Tangen, Bølinghavn, hvor hun i 1891 bodde hos sønnen Lorentz. De fikk 9 barn hvorav Lauritz og Lorentz var nr. 5 og 6. 3 barn døde tidlig. Under folketelling i 1865 var han selveier og fisker og bodde fortsatt på Ladtangen med kone og 5 barn. I 1869 solgte Martinius gården og flyttet til Saltvik på Kirkøy med sin familie. Han døde i 1882 57 år gammel. I 1884 kjøpte brødrene Lauritz og Lorentz Bølingshavn-Tangen. Stedet ble kalt Brødløsodden. Brødrene var 25 og 27 år da de kjøpte stedet.

1900: 3/12-1900: Folketelling. På Tangen bor Lorns Martiniussen sammen med Jakobine M (kone), Marget (f. 1894), Signe (f. 1896) og Johan (f. 1897). Dyrket poteter og hadde frukthage. 

1901: I 1901 ble Tangen delt i to halvdeler, bnr 7 og bnr 14. Ved en feil fikk den nordre delen bnr 7 mens den søndre delen som i virkeligheten var hovedbøllet fikk bnr 14 og navnet Tangen nordre. Hver av brødrene fikk også hver sin halvdel av hovedbygningen. Bnr 7 ble overtatt av Lauritz Martiniussen (1857-?). Lauritz  var i 1875 skomakergutt og hjemmeværende hos faren i Saltvik, Urdal. 27/8-1901 Skjøte fra Lauritz til Petter Edvard Sørensen. Bnr 14 ble overtatt av Lorentz Martiniussen som pantsatte i 1904 for kr. 700,- til Hvaler Sparebank og 1907 for kr. 376,- til landhandler Anders Olsen. Lorentz født 1859. Giftet seg 1893, 34 år.

 1909: På grunn av mislighold av pantobligasjon til Hvaler Sparebanken ble bnr. 14 solgt på tvangsauksjon for kr. 1.250,- til kjøpmann G. Madsen, Fredrikstad som videresolgte til direktør P. Holter Sørensen i AS Granit. Brukt til formannsbolig. 

1913: Stenhuggerformann Wilhelm August Olsen f. 23/5-1873 i Sverige, d. 2/8-1962 på St. Josephs Hospital i Fredrikstad. Gift med Klara Pauline Jansen f.16/1873 i Hobøl i Sverige, d. 15/5-1951 i Bølingshavn. 9 barn hvorav Knut Tidemann var den 8.

1951: 3/2-51: Anna vinner 50.000,-. 15/5-51: Mor til Tidemann dør. 24/5-51: Tidemann kjøpte 22/14 og lot faren bo der sammen med en eldre, ugift søster Hildur fram til 1962. Hildur bodde 1972 på Fjellhøy ved Brekke.

1952: 1/3-1952 Tidemann kjøpte 22/37, Knatten av Artur og Laura Olsen.

1954: Tidemann får bygget en Furuholmen plattgatter på Spjærøy. Båten fikk navnet Catiana. Hadde i 1970 en BMC diesel 42 hk.

 1968: Tidemann søkt om byggetillatelse for sjøbod/anneks på 24 m2, 6 x 4 m. Skal erstatte bølgeblikkskur.

1974: Tidemann får byggetillatelse for å bygge på kvist på bolighuset.

1988: 6/5-88: Søknad om oppføring av tilbygg for bad og stue. Kage fra en nabo ble ikke tatt til følge. ”Området oppfattes som tettbebygd strøk slik at 100m-regelen i §17-2 ikke kommer til anvendelse.” Jan Torp Pharo.

1997: Plattingen ble lagt for å skjule skiferlegging og dårlig, steinete bakke.

 

   
Levegg    
Badeplattform    
Skibholm fra vannet    
Levegg