Anna og Tidemann Olsen
 
   
     

Skrevet på bakgrunn av intervjuer 20/5-94 og 10/6-94.

Wilhelm August Olsen født 23.5.1873 i Sverige, død 2.8.1962 på St. Josephs Hospital, Fredrikstad. Var stenhuggerformann og bodde på Bølingshavn-Tangen i 1913. Han var gift med Klara Pauline Jansen født 24.3. 1875 i Hoböl, Sverige, død 15.5. 1951 i Bølingshavn.

Barn: Foran fra venstre: Anna med hunden Canari og Tidemann. Wilhelm sitter i fluktstolen og bak han står Klara.
1. Valborg Sofie født 16.2.1895 i Sverige, gift med toller Omar Sørensen, Halden. Han døde for ikke så mange år siden. Datteren Rigmor Sørensen bor i Halden sammen med Odd Holmen. Hun eier hytta tvers over sundet fra Anna og Tidemann.
2. Otto Walfred født 28.12.1897 i Hoböl, Sverige, død 24.3.1967 på Sentralsykehuset i Fredrikstad. Han var sjømann og skipstømmermann. Otto Walfred giftet seg med Lina Hansine, født 9.10.1899, datter av seilmaker, fisker og skipstømmermann Lars Albert Nilsen og Marie Amine fra bnr. 18. Otto bodde på Sandvad, Fjelly, bnr. 22 til han flyttet til Fredrikstad. - Barn: 1. Solveig Viola født 13.12 1927, gift 30.111968 med Mikael Espedal.
2. Gunhild Marie Thøgersen født 21.12 1930. 3. Thor Olsen født 19.5.1935. Alle er bosatt i Fredrikstad. Bnr. 22 er overtatt av Thor Olsen.3. Karl Wendel født 15.10.1899 i Norge (?), gift med Ruth fra Botne, bodde på Rødshodet 1933, Jessheim i 1951 og 1962. Han er gravlagt på Jessheim.
4. Wendla Pauline født 15.3. 901, gift med verkstedarbeider Sigurd Svendsen, Glemmen. Døde i 1993. Hun falt ut av senga på Fjellberg alders- og sykehjem og slo seg i hjel.
5. Ruth Ingeborg født 3.12. 1905 på Kjøkøy, gift med dreier Oskar Karlsen, Gressvik.
6. Hildur Wilhelmina født 23.9. 1907 på Kjøkøy, ugift og hjemmeværende i 1951 og 1962, Fjellhøy (2.17) i 1972.
7. Solveig Viola født 3.2 1909 på Kjøkøy, gift med Kjell Jacobsen født 1910, 2.17. De flyttet til Lundheim hvor de fortsatt bor.
8. Knut Tidemann. Se nedenfor.
9. Else Viktoria født 23.8.1914 i Hvaler, gift med Rolf Olsen, Fredrikstad 0. Døde i 1990(?).
10. Dødfødt sønn 16.3. 1917 i Hvaler.

Knut Tidemann Olsen født 31.1.1913 i Hvaler. Han vokste opp i Bølingshavn og gikk på skole på Brekke. Barn som bodde i Bølingshavn og Sandvad sognet nemlig til Brekke. De som bodde i Korshavn og Urdal sognet til Dammyr skole. Ingvald Arild var læreren til Tidemann. Etter at Tidemann var ferdig med skolen var det dårlig med arbeid å få. Han fikk noen laste jobber av faren. Det ble lastet kantsten og gatesten ved Skibholmen. Stenen kom på prammer som ble slepet fra stenbruddene rundt omkring. Stenen ble så lastet over i store båter bak Skibholmen og fraktet videre. På somrene pusset Tidemann opp båter og malte hus for skipsrederfamilien Ditlev-Simonsen. Som 18-åring høsten 1931 dro Tidemann til sjøs på utenriksfart.

Anna Signe Marie Olsen, født 28.8.1915, død 22.12.1995, datter av Amanda Otilie og Christian Anton Jacobsen, Kollekasene. Hun gikk på Kile skole i 7 år. Jobbet hjemme når hun var 15 år.

Forlovelsesbilde tatt 21. juli 1934. Anna er da 18 år og Tidemann 21 år.

Den 8. juli 1941 dro Tidemann sammen med Anna Jacobsen fra Kollekasene i Botne til Lista for å arbeide i et firma ved navn A/S Konstruksjon. Det var et tysk oppmålingsfirma som målte opp flyplasser og militæranlegg. Jobben hadde han fatt gjennom Hvaler arbeidsformidling på Spjærøy. Anna og Tidemann giftet seg i Farsund den 15. oktober 1941. De bodde i 2. etasje på postkontoret på Lista. Anne og Tidemann bodde der i ca. 11/2 år.

I begynnelsen av november 1943 reiste Anna og Tidemann fra Lista til Skjærhalden. Mens de var på Skjærhalden kom det et brev fra Gestapo som truet med arrestasjon om de ikke kom tilbake til Lista. Den 5. november 1943 valgte Anna og Tidemann derfor å rømme til Sverige. De tok med seg klær, kr. 2.000,- og trekkspillet. Resten av det de etterlot seg, blant annet en del poteter og en sykkel, fikk postfruen fra Lista. Anna og Tidemann fikk tak i en robåt i Holtekilen og rodde til Sverige. I Sverige kom de til en badestrand og traff på en svensk politimann som spurte om: “Skall ni internerast?’ De måtte skaffe seg arbeid. Gifte kunne enten jobbe på bondegård eller hogge tømmer. Anna og Tidemann valgte bondegård og ble “statare” på Edö seteri, en stor gård drevet av ei mektig enke med navn Tesen. Tidemann jobbet i et fjøs med 115 dyr. Han fikk 114 kr. pr. måned i lønn. Anna fikk jobb som stuepike inne. De fikk gratis melk, mel og et hus og bo i. Tidemann tok senere et sveisekurs i Norrköping. Etter en tid ble alle nordmenn i Sverige innkalt til verneplikt. Den 15. mai 1944 ble Tidemann innkalt til militærtjeneste. Anna og Tidemann kom så til Aksvall militærleir i Norrtuna. Anna ble plassert i en kvinneleir. Der var de fram til 28. mai 1945. Tidemann drev med vedhugging og eksersis.

Da freden kom, ble de fleste nordmenn fraktet med tog fra Stockholm til Oslo. Den 28. mai 1945 ble Anna og Tidemann forflyttet til Norge. Tidemann ble fraktet i kuvogn, mens Anna fikk reise i personvogn. Tidemann satt i kuvogna og spilte trekkspill store deler av veien. Anna og Tidemann Olsen kom til å bosette seg i Oslo. Fram til april 1946 tjenestegjorde Tidemann på Akershus festning hvor han voktet over tyske krigsfanger, blant annet Quisling. Anna bodde da hos nærmeste nabo på Kollekasene, Karl Løkkeberg i noen uker. På Akershus festning ble nazister og tyske krigsforbrytere henrettet ved skyting. På festningsområdet hadde også tyskerne gravd ned mengder av lik som ble gravd frem igjen.

Etter at militærtjenesten var over startet Anna og Tidemann en fiskehandel, “Hvalerfisk” i Hammerstadgt. 10 på Majorstua. De solgte fisk fra Hvaler som ble kjøpt inn fra Arthur Jacobsen og fra fiskebrygga. De bodde da i en leilighet hos fiskehandler Seegård på Majorstua. Der bodde de i 7 år fram ti! 1953.

Etter ca. ett år sluttet de forretningen “Hvalerfisk”. Eieren skulle bruke lokalet som fryse. Anna og Tidemann begynte da å selge frukt på Torggaten Bad. Frukten kom også fra Hvaler. Arthur Jacobsen sendte nemlig en bil med fisk og frukt til Oslo hver dag. Etter en tid oppsto det bråk om salgsplassen på Torggaten Bad. Tillatelsen til salg ble senere inndratt.

I en periode jobbet Tidemann i fiskeforretningen til Seegård. Han påtok seg også malerjobber. Blant annet malte Karl Jacobsen og Tidemann malte huset til disponenten i A/S Granit, Schrøder. Tidemann fikk således innpass hos AIS Granit og fikk etter hvert småjobber med muring og legging av skifer rundt om i Oslo-området.

Før 1950 hadde både Anna og Tidemann ratt jobb i A/S Granit. Anna jobbet på kontoret. Tidemann solgte stein og skifer. Anna og Tidemann ble i AIS Granit helt fram til at Tidemann gikk av med pensjon i1974. Tidligere hadde Anna jobbet en periode i A/S Tipping. I 3/2-1951 vant Anna kr. 48.588,- i tipping. Like før hadde Tidemann vunnet kr. 1800,-. Dette var på den tiden enorme beløp, noe som skulle komme til å prege hele resten av livet. De hadde nå råd til å kjøpe ting som på den tiden ble regnet som luksus, radio, bil og båt. Like etter at de hadde vunnet i tipping kjøpte de et stort radiokabinett av merket Tandberg, Huldra 4. Litt senere kjøpte de en bil, Buick, av A/S Granit. På den tiden var det omtrent umulig å få tak i biler. Det var en førkrigsmodell som ble kjøp for kr. 7.000,-. Bilen hadde de i 10 år. Deretter kjøpte Anna og Tidemann en Plymouth med automatgir og så en 3-sylindret Saab. Faren og søsteren fikk kr. 1.000,- til å leve for. Faren sa da at nå hadde de råd til å kjøpe koks og poteter så lenge de levde. Anna og Tidemann fikk oppleve hva en slik tippegevinst kunne føre med seg av sjalusi og misunnelse både blant familie, venner og arbeidskamerater.

I 1950 begynte Anna og Tidemann og jobbe for Actieselskabet Granit på Sørenga i Oslo, Anne som kontordame og Tidemann som stenhugger. I den tiden bodde Anna og Tidemann i Lersolveien 11, Ullevål Hageby i Oslo. Anna jobbet på Sørenga helt fram til 31. mars 1967, da driften ble redusert. En dag i uka fra 19.05.1953 til 1.06.1968 jobbet Anna med kontrollarbeid hos Norsk Tipping A/S. Fra høsten 1967 og til mai 1974 jobbet hun på Handel og kontors forbundskontor.

I 1953 kjøpe Anna og Tidemann en Obos-leilighet på Lamberseter. Adressen var Marmorveien 5, Oslo 11. På Lambertseter bodde de helt til Tidemann gikk av med pensjon i 1974. De flyttet da til Hvaler og bosatte seg på Tangen nordre i Bølingshavn

.Tidemann og Anna i Catiana ca. 1960

Tidemann begynte tidlig å spille trekkspill. Han fikk en torader av en av besetningen på en dansk lastebåt allerede før han begynte på skolen. Tidemann lærte seg å spille på denne toraderen. Bror Walfred hadde byttet til seg et trekkspill mot sprit. Dette trekkspillet kjøpte Tidemann. Det er nå gitt bort til Reidar Sandvad. Siden har Tidemann hatt både 4-radere og 5- radere. Tidemann lærte seg melodiene ved å lytte på grammofonplater. Han har komponert flere melodier. Noen er også blitt spilt på radioen. Tor Olsen, sønn til Walfred, har arvet ett av Tidemanns trekkspill.

Anna og Tidemann eide lenge en stor båt som de kalte Catiana. Båten var en 28 fots Furuholmen plattgatteren og ble bygget i 1954 av Johan Sverre Olsen fra Spjærøy, som hadde et båtbyggeri i Kjelvika ytterst i Skjelsbosund.) Båten fikk navnet Catiana og er oppkalt etter hunden Canari, Tidemann og Anna, Ca-Ti-Ana. Tidemann bygget seg båthus og hadde stor kran. Etter hvert satt han inn en dieselmotor i båten. Catiana ble senere solgt til Odd Holmen. (1984?). I mange år reiste fra Oslo til Fredrikstad i bil. Videre tok de Catiana til Bølingshavn.

Catiana foran Skibholm i 1975.Tegning av Catiana

Anna og Tidemann hadde lenge en hund som ble kalt Kanari. Hunden hadde ratt av broren til Tidemann, som hadde brakt den med seg fra Tenerif på Kanariøyene, derav navnet. De bodde den gang hos fiskehandler Seegård. En kveld da Anna og Tidemann var på kino, oppsto det brann i kjelleren hos Seegård. Hunden ble kvalt av røyken. De kjøpte så en gulfarget hund av kona til Walfred. Kanari var hvit. En dag dukket plutselig politiet opp for å forhøre Tidemann. De hadde fått vite at Anna og Tidemann hadde en hund som var tatt inn til landet ulovlig. Da kunne imidlertid Anna og Tidemann bevise at denne hunden var død. Saken ble så henlagt.

Anna og Canari 17. oktober 1951

Tidemann hadde røket det meste av sitt voksne liv og sammen med steinstøv fra tiden som stenhugger bidro dette lungesykdommen emfysem. Anna fikk tidlig Alzeimer-syndrom. Allerede før hun fylte 60 år kunne man ane et snev av sykdommen, men det tok mange år før det ble et problem for henne.

Tidemann spiller for Anna 1986

Sent på 1980-tallet fortalte Anna Per at hun og Tidemann hadde skrevet et testamente og forklarte hvor det var gjemt. ”Det er både min og Tidemanns vilje at du skal ha det”, sa hun. På grunn av sin sykdom hadde hun litt problemer med å uttrykke seg klart om hva mente, men det har senere kommet fram at hun mente Nordre Tangen. Dette er bekreftet av Jenny Eilertsen, Solveig Høiås og Jorunn Rom. Etter at Anna ble mer syk og lenger kunne gjøre rede for seg var ikke dette lenger tema. Da tomten ved siden av ble til salgs i 1992 ville Tidemann at jeg skulle kjøpe den, men han ville ikke begrunne hvorfor. Høsten 1994 ble Per tilbudt å kjøpe Tangen nordre og papirer ble ordnet. Den formelle overtakelsesdatoen ble satt til 1. november 1994. Anna og Tidemann forbeholdt seg borett helt til det ikke lenger var aktuelt. En kort tid etter flyttet Anna og Tidemann sammen på Hvaler alders- og sykehjem. Da var Anna så syk at Tidemann ikke turte å ha ansvaret for henne alene. Den 22. desember sovnet Anna stille inn. Kari Jacobsen satt hos henne den siste tiden. Den 14. oktober 1996 døde Tidemann. Begge ligger gravlagt på Hvaler kirkegård på samme sted som Amanda og Christian Anton Jacobsen ligger.

Anna og Tidemann i 1994

KILDER:

Pass: I et pass utstedt den 18. september 1931 av Fredrikstad politikammer står det at Tidemann er 171 cm høy med blå øyne og lyst hår. Han innehar en stilling som sjømann. Passet gjelder for utenriksfart.

Brevkort: På tilvisningskort fra Arbeidsformidlingen står det at Tidemann Olsen møter til arbeide hos A/S Konstruksjon, Lista, og reiser fra Hvaler den 8/7-41. Postkortet er underskrevet Thorv. Arntsen, Hvaler Arbeidsformidling 7/7-41.

Vigselsattest: På vigselsattesten “bevidnes det herved at Knut Tidemann Olsen født den 3 1/1 1913 og Anna Signe Marie Jacobsen født den 28/8 1915 blev viet i Farsund den 15. oktober 1941”. Underskrevet Gina Christensen, Lyngdal Notarialembete.

Pass: I et pass utstedt den 6. november 1943 av Den Kgl. Norske Legasjon i Stockholm står det at Tidemann er 177 cm høy med blå øyne og blondt hår. Han innehar en stilling som sjåfør.

Pass: I et pass utstedt den 28. desember 1948 i Halden står det at Tidemann er 178 cm høy med blå øyne og blondt hår. Han innehar en stilling som sjåfør. Om Anna står det at hun er middels høy, har blå øyne og blondt hår.

Brev til ligningskontoret i Hvaler: I dette brevet står det eksakte datoer for oppholdet i Sverige og den første tiden i Norge etter freden kom.